Қазақша Русский
КІТАПТАРДЫ ІРІКТЕУ - 2022
Ақпараттық жүйесі
"Қоғамдық маңызы бар әдебиеттерді басып шығару және тарату"
мемлекеттік бағдарламасы
Мемлекеттік кітапханаларға және өзге де мемлекеттік
ұйымдарға тарату үшін қоғамдық маңызы бар
әдебиетті басып шығару тәртібі

 
16. Қоғамдық маңызы бар әдебиетті мемлекеттік кітапханаларға және өзге де мемлекеттік ұйымдарға тарату үшін қоғамдық маңызы бар әдебиетті басып шығаруға өтінімдерді (бұдан әрі – өтінім) қабылдау жүзеге асырылады.
17. Автор немесе өзге құқық иеленуші өтінімді күнтізбелік жылдың 5 қаңтарынан бастап 1 маусымына дейін осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап
палатасына (бұдан әрі – Кітап палатасы) ұсынады. Өтінімге мынадай құжаттар мен материалдар қоса беріледі:
1) А4 форматындағы әдебиеттің және оның 2-3 парақтағы қысқаша мазмұнының электрондық нұсқасы, шет сызықтары: сол жақ шеті – 25 миллиметр, оң жақ шеті – 15 миллиметр, жоғарғы шеті – 20 миллиметр, төменгі
шеті – 20 миллиметр, Times New Roman қарпімен басылған, № 14 мөлшері, «біржолдық» жоларалық интервалда және (немесе) PDF форматында фотоальбом, сурет-альбом, кітап-альбом;
2) «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңның 31-бабына сәйкес жасалған айрықша құқықтарды беру туралы нотариалды куәландырылған авторлық шарттың (заңды тұлғалар үшін) көшірмесі;
3) автордың ұсынған туындысын уәкілетті органмен интернет-ресурсында орналастыруға жазбаша келісімі (авторлық шартта ондай келісім болмаған жағдайда);
4) өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша айқындалған заңды тұлғамен айрықша құқықтарды беру туралы авторлық шарт жасасуға автордың жазбаша келісімі.
18. Өтінім және оған қоса берілетін құжаттар мен материалдар мынадай жағдайларда қараусыз қайтарылады:
1) осы Қағидалардың 17-тармағының бірінші абзацында көрсетілген мерзім өткеннен кейін уәкілетті органға келіп түскенде; 
2) осы Қағидалардың 17-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген талаптарға сәйкес келмегенде;
3) осы Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген құжаттар мен материалдар тізбесі толық болмаған жағдайда.
19. Кітап палатасы құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде басып шығаруға келіп түскен қоғамдық маңызы бар әдебиеттің қысқаша мазмұнын алдын ала іріктеу жүргізу үшін күнтізбелік
жылдың 1 тамызына дейінгі мерзімге өзінің www.kitap-palatasy.kz интернет-ресурсында орналастырады.
20. Алдын ала іріктеу Кітап палатасының интернет-ресурсында пайдаланушылардың дауыс беруі жолымен жүргізіледі.
21. Осы Қағидалардың 19-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін Кітап палатасы жанындағы Тәуелсіз комиссия пайдаланушылардың дауыстарын ескере отырып, қоғамдық маңызы бар әдебиетті басып шығаруға өтінімдерді алдын ала іріктеу қорытындысын шығарады.
22. Қоғамдық маңызы бар әдебиетті басып шығаруға өтінімдерді алдын ала іріктеу қорытындылары бойынша уәкілетті орган күнтізбелік жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі мерзімде алдын ала іріктелген әдебиеттің көркемдік
құндылығының болуы, сондай-ақ басып шығарудың өзектілігі, орындылығы тұрғысынан зерделеу және ол бойынша қорытынды дайындау үшін Сараптама комиссиясының қарауына енгізеді.
23. Сараптама комиссиясының қарау қорытындысы бойынша әрбір әдебиет бойынша қорытынды дайындалады.
24. Сараптама комиссиясының оң қорытындысын алған әдебиет қоғамдықмаңызы бар әдебиет ретінде басып шығару жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында күнтізбелік жылдың 31 желтоқсанына дейін
Ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізіледі.
25. Ведомствоаралық комиссияның оң шешімі қоғамдық маңызы бар әдебиетті басып шығаруға негіз болып табылады.
26. Басып шығарылатын қоғамдық маңызы бар әдебиеттер тізімі Ведомствоаралық комиссияның оң шешімі қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.
27. Басып шығарылған әдебиет азаматтық заңнамаға сәйкес шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлғалармен мемлекеттік кітапханаларға және өзге де мемлекеттік ұйымдарға жіберіледі.

Толық мәтінді жүктеу

Жауапты маман: 8(727) 397-61-97. +7(777) 453-43-24
Email : irikteu-2022@kitap-palatasy.kz